De manier waarop de stichting geld werft is het volgende:

  • Het gemeentelijke subsidiebeleid m.b.t. sportactiviteiten op de voet te volgen en intensieve contacten onderhouden met de verantwoordelijken voor dat beleid;
  • Het benaderen van vermogende particulieren, die vanuit het heden cq. verleden geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen binnen de schaaksport;
  • Het aanspreken van regionale subsidieverstrekkers;
  • Het benaderen van culturele instanties en het bedrijfsleven.

Het vermogen van de stichting wordt op een rekening courant gezet waaruit de activiteiten betaald worden. Het geld wordt niet belegd maar hooguit op een spaarrekening gezet. Het gehele vermogen van de instelling wordt aangewend voor activiteiten die de doelstelling van de stichting ondersteunen hooguit worden onkosten die vrijwilligers en/of bestuursleden maken vergoed. In principe bestaat het bestuur uit vrijwilligers die net opteren voor welke vergoeding dan ook. In 2013 hebben er geen ontvangsten en uitgaven plaatsgevonden in het kader van de stichting. De eerste activiteiten hebben plaatsgevonden in 2014 waarvan in 2015 verslag wordt gedaan.

BALANS (IN EURO)

  2017 2016   2017 2016
ING 16.849,47 17.032,82 Lening o/g   6.000,00 10.000,00
      Transitoria       29,79       29,91
      Reserve 10.819,68    7002,91
Totaal 16.849,47 17.032,82 Totaal 16.849,47 17.032,82V/W (IN EURO)

  2017 2016
Donaties 4.000,00 4.000,00
Kosten jeugdtoernooi   
   650,05
Onderhoud website      63,98      63,99
Bankkosten    119,25    119,55
Overige ontvangsten / (uitgaven)    
Resultaat 3.816,77 3.166,41
Go to top